IAIN Langsa
Disiplin Perkuliahan Mahasiswa

00 0000

Rektor IAIN Langsa menyampaikan kepada seluruh mahasiswa dan seluruh civitas akademika IAIN Langsa tentang limit waktu penyelesaian kuliah dan disiplin perkuliahan. Selengkapnya silahkan download DISINI