Profil Pimpinan

 

Nama Lengkap :  Dr. H. Basri, MA
NIP :  

19670214 199802 1 001

Pangkat/Gol :  

Pembina Tk.I (IV/b)

Jabatan :  Rektor

 

Nama Lengkap :  

Dr. H. Muhammad Suhaili Sufyan, Lc, MA

NIP :  

19761002 200801 1 009

Pangkat/Gol :  

Penata Tk.I (III/d)

Jabatan :  Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan

 

Nama Lengkap :  

Dr. H. Mohd. Nasir, MA

NIP :  

19771218 200604 1 008

Pangkat/Gol :  

Pembina (IV/a)

Jabatan :  Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum

 

Nama Lengkap :  

Dr. Zainuddin, MA

NIP :  

19681022 199303 1 004

Pangkat/Gol :  

Pembina (IV/a)

Jabatan :  Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama

 

Nama Lengkap :  

Drs. H. Wardija, M.A.P

NIP :  

19620314 198103 1 003

Pangkat/Gol :

Pembina Utama Muda (IV/c)

Jabatan :  

Kepala Biro AUAK IAIN Langsa